+210 6144523

εργα

σύστημα ERP στα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ από την Business Elements

KEFISH ERP

Η BUSINESS ELEMENTS εγκατέστησε νέο σύστημα ERP αφού ανέλυσε σε βάθος και κατέγραψε τις λειτουργικές

Περισσότερα »
lean factory στην elvik από την Business Elements

ELVIK LEAN FACTORY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση, μεταφορά δεδομένων και έναρξη πλήρους λειτουργίας του LEAN FACTORY στην

Περισσότερα »
Lean transformation στην UTECO από την Business Elements

UTECO LEAN

Με την ευκαιρία της επέκτασης του χώρου παραγωγής αισθητήρων της UTECO, πραγματοποιήθηκε η λιτή μετατροπή

Περισσότερα »
Εγκατάσταση ERP στην εταιρεία Mourikis από την Business Elements

MOURIKIS ERP

Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα ( ERP ) και να γίνει ομαλά

Περισσότερα »
αναδιοργάνωση δομής epexyl από Business Elements

EPEXYL REENGINEERING

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλματώδη εξέλιξή της σε ξυλουργικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο η

Περισσότερα »
Σύστημα Διαχείρισης Geobanking ISO 27001:2013 από την Business Elements

GEOBANKING ISO 27001

Με τη βοήθεια των ειδικευμένων συμβούλων της  BUSINESS ELEMENTS, σχεδιάστηκε και πιστοποιήθηκε, από αδειοδοτημένο φορέα,

Περισσότερα »
σεμινάριο SMED από την Business Elements για τους εργαζόμενους στη ΜΙΝΕΡΒΑ

MINERVA SMED WORKSHOP

Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα SMED σε μια γραμμή συσκευασίας μαργαρινών, από την ομάδα εργαζομένων της ΜΙΝΕΡΒΑ

Περισσότερα »
σεμινάριο Lean στην PAPPAS ELEVATORS & ESCALATORS από την Business Elements

PAPPAS LEAN TRAINING

Η BUSINESS ELEMENTS πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο λιτής παραγωγής, προσαρμοσμένο στις παραγωγικές δραστηριότητες και ανάγκες της

Περισσότερα »
Μεθοδολογία λιτής παραγωγής στην ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ από Business Elements

EUROCHARTIKI LEAN

Η παραγωγική διαδικασία της ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ εντάσσεται στις παραγωγικές μορφές όπου οι σταθερές διαδικασίες, η

Περισσότερα »
bic blade εφαρμογή lean - Business Elements

BIC BLADE LEAN

Χρησιμοποιώντας τις αρχές και τα εργαλεία της λιτής παραγωγής (lean production), η BUSINESS ELEMENTS σχεδίασε

Περισσότερα »
Σύστημα Διαχείρισης Dial Care ISO 27001 από την Business Elements

DIAL CARE ISO 27001

Με τη βοήθεια των ειδικευμένων συμβούλων της  BUSINESS ELEMENTS, σχεδιάστηκε και πιστοποιήθηκε, από αδειοδοτημένο φορέα,

Περισσότερα »
Eφαρμογή Lean σε Bluepoint για μονάδες ραφής ενδυμάτων

BLUEPOINT LEAN

Η λιτή παραγωγή βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στις μονάδες ραφής ενδυμάτων και αποτελεί πλέον μια διεθνή

Περισσότερα »
Alpha Copy εφαρμογή ποιότητας από Business Elements

ALPHA COPY LEAN SERVICE

Το έργο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean σε υπηρεσίες. Η ομάδα μηχανικών της

Περισσότερα »
Lean - ανασχεδιασμός εργοστασίου Elsap από την Business Elements

ELSAP LEAN

Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας του πυρηνελαιουργείου και της ραφιναρίας, με χρήση

Περισσότερα »
Eφαρμογή Lean στην Koskinidis από την Business Elements

KOSKINIDIS LEAN

Εφαρμογή της τεχνολογίας Lean στην παραγωγική διαδικασία, με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό της νέας κάτοψης,

Περισσότερα »