SYNGENTA VSM WORKSHOP

12/2014

Syngenta VSM Workshop για βελτίωση διεργασιών - Business Elements

Ως στόχος της δράσης  VSM στη SYNGENTA τέθηκε η αποτύπωση των διεργασιών της με την προσέγγιση VSM, ώστε:

⦁ Να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα της ροής της αξίας για να προκύψουν πιθανά σημεία βελτίωσης (που υπάρχει «σπατάλη», εργασίες προστιθέμενης αξίας έναντι αυτών που δεν προσθέτουν αξία)
⦁ Να υπάρξει διάχυση της  λιτής φιλοσοφίας στο προσωπικό και συμμετοχή του στην αποτύπωση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Η δράση υλοποιήθηκε σε δυο φάσεις:

Ανάλυση λειτουργίας και συλλογή δεδομένων
Στη φάση αυτή έγινε η αποτύπωση των δραστηριοτήτων κάθε τμήματος έτσι ώστε να καταγραφεί τι κάνει κάθε τμήμα και πως, σε υψηλό επίπεδο και να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που χρειάζονται για την συνολική αποτύπωση του VSM.

Αποτύπωση VSM current state και future state
Η φάση αυτή έγινε με τη μορφή workshop με διάρκεια μια εβδομάδα, όπου καταγράφηκε η τρέχουσα κατάσταση με την απεικόνιση VSM current state και συγκεντρώθηκαν, συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν ιδέες για βελτίωση, οι οποίες αποτυπώθηκαν τελικά στη μορφή VSM future state. Το workshop ολοκληρώθηκε με το πλάνο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων.

Περισσότερα

σύστημα ERP στα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ από την Business Elements

KEFISH ERP

Η BUSINESS ELEMENTS εγκατέστησε νέο σύστημα ERP αφού ανέλυσε σε βάθος και κατέγραψε τις λειτουργικές ανάγκες στα  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ στο τεύχος λειτουργικών προδιαγραφών. Με οδηγό

Δες το έργο »
Σύστημα Διαχείρισης Dial Care ISO 27001 από την Business Elements

DIAL CARE ISO 27001

Με τη βοήθεια των ειδικευμένων συμβούλων της  BUSINESS ELEMENTS, σχεδιάστηκε και πιστοποιήθηκε, από αδειοδοτημένο φορέα, το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ISO 27001.

Δες το έργο »
small_c_popup.png

Business Elements

Επικοινωνήστε μαζί μας