SYNGENTA VSM WORKSHOP

12/2014

Syngenta VSM Workshop για βελτίωση διεργασιών - Business Elements

Ως στόχος της δράσης  VSM στη SYNGENTA τέθηκε η αποτύπωση των διεργασιών της με την προσέγγιση VSM, ώστε:

⦁ Να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα της ροής της αξίας για να προκύψουν πιθανά σημεία βελτίωσης (που υπάρχει «σπατάλη», εργασίες προστιθέμενης αξίας έναντι αυτών που δεν προσθέτουν αξία)
⦁ Να υπάρξει διάχυση της  λιτής φιλοσοφίας στο προσωπικό και συμμετοχή του στην αποτύπωση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Η δράση υλοποιήθηκε σε δυο φάσεις:

Ανάλυση λειτουργίας και συλλογή δεδομένων
Στη φάση αυτή έγινε η αποτύπωση των δραστηριοτήτων κάθε τμήματος έτσι ώστε να καταγραφεί τι κάνει κάθε τμήμα και πως, σε υψηλό επίπεδο και να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που χρειάζονται για την συνολική αποτύπωση του VSM.

Αποτύπωση VSM current state και future state
Η φάση αυτή έγινε με τη μορφή workshop με διάρκεια μια εβδομάδα, όπου καταγράφηκε η τρέχουσα κατάσταση με την απεικόνιση VSM current state και συγκεντρώθηκαν, συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν ιδέες για βελτίωση, οι οποίες αποτυπώθηκαν τελικά στη μορφή VSM future state. Το workshop ολοκληρώθηκε με το πλάνο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων.

Περισσότερα

εγκατάσταση συστήματος από Business Elements στην bic blade για συλλογή δεδομένων

BIC BLADE DATA COLLECTION

Η BIC VIOLEX συνεργάστηκε με την BUSINESS ELEMENTS για την αναβάθμιση του συστήματος συλλογής δεδομένων του εργοστασίου λεπίδας της στην Άνοιξη Αττικής. Το έργο υλοποιήθηκε

Δες το έργο »
εγκατάσταση LEAN FACTORY στην BETAWOOD από την Business Elements

BETAWOOD LEAN FACTORY

Με απώτερο στόχο την οργάνωση της μονάδας παραγωγής της BETAWOOD στην Αυλώνα, η ομάδα της BUSINESS ELEMENTS ανασχεδίασε τη ροή εκτέλεσης έργων, εγκατέστησε και παραμετροποίησε

Δες το έργο »