SYNGENTA VSM WORKSHOP

12/2014

Syngenta VSM Workshop για βελτίωση διεργασιών - Business Elements

Ως στόχος της δράσης  VSM στη SYNGENTA τέθηκε η αποτύπωση των διεργασιών της με την προσέγγιση VSM, ώστε:

⦁ Να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα της ροής της αξίας για να προκύψουν πιθανά σημεία βελτίωσης (που υπάρχει «σπατάλη», εργασίες προστιθέμενης αξίας έναντι αυτών που δεν προσθέτουν αξία)
⦁ Να υπάρξει διάχυση της  λιτής φιλοσοφίας στο προσωπικό και συμμετοχή του στην αποτύπωση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Η δράση υλοποιήθηκε σε δυο φάσεις:

Ανάλυση λειτουργίας και συλλογή δεδομένων
Στη φάση αυτή έγινε η αποτύπωση των δραστηριοτήτων κάθε τμήματος έτσι ώστε να καταγραφεί τι κάνει κάθε τμήμα και πως, σε υψηλό επίπεδο και να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που χρειάζονται για την συνολική αποτύπωση του VSM.

Αποτύπωση VSM current state και future state
Η φάση αυτή έγινε με τη μορφή workshop με διάρκεια μια εβδομάδα, όπου καταγράφηκε η τρέχουσα κατάσταση με την απεικόνιση VSM current state και συγκεντρώθηκαν, συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν ιδέες για βελτίωση, οι οποίες αποτυπώθηκαν τελικά στη μορφή VSM future state. Το workshop ολοκληρώθηκε με το πλάνο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων.

Περισσότερα

Eφαρμογή Lean σε Bluepoint για μονάδες ραφής ενδυμάτων

BLUEPOINT LEAN

Η λιτή παραγωγή βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στις μονάδες ραφής ενδυμάτων και αποτελεί πλέον μια διεθνή βέλτιστη πρακτική. Η BUSINESS ELEMENTS σχεδίασε τις νέες γραμμές ραφής

Δες το έργο »
Εγκατάσταση ERP στην εταιρεία Mourikis από την Business Elements

MOURIKIS ERP

Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα ( ERP ) και να γίνει ομαλά η εγκατάστασή του για την ΜΟΥΡΙΚΗΣ, η ομάδα της BUSINESS

Δες το έργο »