+210 6144523

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ADMIRAL ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN WAREHOUSING

05/2022

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ADMIRAL

Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπος των brands ADMIRAL, KAPPA, MAUI, STARTER και PEAK, εφοδιάζει καθημερινά 100 και πλέον καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η BUSINESS ELEMENTS, ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον ανασχεδιασμό των αποθηκών της, μελετώντας τις εναλλακτικές λύσεις αποθήκευσης και συλλογής, πετυχαίνοντας να αυξήσει την λειτουργική χωρητικότητα τους, μέσω σύγχρονων αποθηκευτικών συστημάτων και της φιλοσοφίας lean manufacturing.

Αποτέλεσμα του έργου είναι η πλήρης χωροταξική αναδιάταξη της αποθήκης, η σήμανση της και η αναδιοργάνωση βασικών λειτουργιών της (παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή, αποστολή).

Ως φυσική συνέχεια του έργου, η BUSINESS ELEMENTS ανέλαβε την διαχείριση του έργου εγκατάστασης ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος WMS (Warehouse Management System), το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την βελτιστοποίηση της απόδοσης των λειτουργιών των αποθηκών και θα δώσει στην ΔΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕ τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Περισσότερα

lean factory στην epexyl από την Business Elements

EPEXYL LEAN FACTORY

Το λογισμικό LEAN FACTORY, αποτελεί πλέον το κεντρικό εργαλείο της EPEXYL για την διαχείριση της παραγωγής πολύπλοκων ξυλουργικών έργων, με μεγάλο πλήθος τεμαχίων και πολλές

Δες το έργο »
αναδιοργάνωση δομής epexyl από Business Elements

EPEXYL REENGINEERING

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλματώδη εξέλιξή της σε ξυλουργικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο η EPEXYL συνεργάστηκε με την BUSINESS ELEMENTS για την αναδιοργάνωση της

Δες το έργο »