+210 6144523

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ MELLON

12/2016

ανασχεδιασμός αποθήκης για τη MELLON TECHNOLOGIES από την Business Elements

Η εταιρεία MELLON TECHNOLOGIES λόγω της σημαντικής αύξησης ζήτησης των προϊόντων της αναζητούσε τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της αποθήκης και κατ’ επέκταση του κόστους λειτουργίας της. Η ομάδα μηχανικών της Business Elements σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, υλοποίησε ένα έργο, αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε η μελέτη ενός καλύτερου τρόπου λειτουργίας της αποθήκης, με τις αρχές της μεθοδολογίας lean warehousing καθώς και η υποστήριξη – καθοδήγηση στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προέκυψαν.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η πλήρης χωροταξική αναδιάταξη της αποθήκης, η σήμανση της, η κωδικοποίηση των ειδών, η χρήση νέου μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκαθίδρυση νέων κανόνων λειτουργίας, η αναδιοργάνωση βασικών λειτουργιών της καθώς και ο καθορισμός δεικτών παρακολούθησης της λειτουργίας της.

Περισσότερα

εγκατάσταση συστήματος από Business Elements στην bic blade για συλλογή δεδομένων

BIC BLADE DATA COLLECTION

Η BIC VIOLEX συνεργάστηκε με την BUSINESS ELEMENTS για την αναβάθμιση του συστήματος συλλογής δεδομένων του εργοστασίου λεπίδας της στην Άνοιξη Αττικής. Το έργο υλοποιήθηκε

Δες το έργο »
lean factory στην elvik από την Business Elements

ELVIK LEAN FACTORY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση, μεταφορά δεδομένων και έναρξη πλήρους λειτουργίας του LEAN FACTORY στην εταιρεία ELVIK. Η χρήση του λογισμικού στα κεντρικά γραφεία και

Δες το έργο »