ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ MELLON

12/2016

ανασχεδιασμός αποθήκης για τη MELLON TECHNOLOGIES από την Business Elements

Η εταιρεία MELLON TECHNOLOGIES λόγω της σημαντικής αύξησης ζήτησης των προϊόντων της αναζητούσε τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της αποθήκης και κατ’ επέκταση του κόστους λειτουργίας της. Η ομάδα μηχανικών της Business Elements σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, υλοποίησε ένα έργο, αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε η μελέτη ενός καλύτερου τρόπου λειτουργίας της αποθήκης, με τις αρχές της μεθοδολογίας lean warehousing καθώς και η υποστήριξη – καθοδήγηση στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προέκυψαν.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η πλήρης χωροταξική αναδιάταξη της αποθήκης, η σήμανση της, η κωδικοποίηση των ειδών, η χρήση νέου μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκαθίδρυση νέων κανόνων λειτουργίας, η αναδιοργάνωση βασικών λειτουργιών της καθώς και ο καθορισμός δεικτών παρακολούθησης της λειτουργίας της.

Περισσότερα

Μεθοδολογία λιτής παραγωγής στην ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ από Business Elements

EUROCHARTIKI LEAN

Η παραγωγική διαδικασία της ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ εντάσσεται στις παραγωγικές μορφές όπου οι σταθερές διαδικασίες, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και οι γρήγορες αλλαγές παίζουν τον σημαντικότερο

Δες το έργο »
αναδιοργάνωση δομής epexyl από Business Elements

EPEXYL REENGINEERING

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλματώδη εξέλιξή της σε ξυλουργικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο η EPEXYL συνεργάστηκε με την BUSINESS ELEMENTS για την αναδιοργάνωση της

Δες το έργο »
small_c_popup.png

Business Elements

Επικοινωνήστε μαζί μας