ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ MELLON

12/2016

ανασχεδιασμός αποθήκης για τη MELLON TECHNOLOGIES από την Business Elements

Η εταιρεία MELLON TECHNOLOGIES λόγω της σημαντικής αύξησης ζήτησης των προϊόντων της αναζητούσε τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της αποθήκης και κατ’ επέκταση του κόστους λειτουργίας της. Η ομάδα μηχανικών της Business Elements σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, υλοποίησε ένα έργο, αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε η μελέτη ενός καλύτερου τρόπου λειτουργίας της αποθήκης, με τις αρχές της μεθοδολογίας lean warehousing καθώς και η υποστήριξη – καθοδήγηση στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προέκυψαν.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η πλήρης χωροταξική αναδιάταξη της αποθήκης, η σήμανση της, η κωδικοποίηση των ειδών, η χρήση νέου μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκαθίδρυση νέων κανόνων λειτουργίας, η αναδιοργάνωση βασικών λειτουργιών της καθώς και ο καθορισμός δεικτών παρακολούθησης της λειτουργίας της.

Περισσότερα

εφαρμογή Lean σε alpha copy από την Business Elements

ALPHA COPY ISO 9001 & ISO 14001

Η εφαρμογή της ποιότητας τόσο στις εμπορικές δραστηριότητες όσο και στην παροχή υπηρεσιών επισκευής (service) της Alpha Copy, σχεδιάστηκε με γνώμονα τα διεθνή υψηλά κριτήρια

Δες το έργο »
EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε μηχανογραφικό σύστημα από Business Elements

EUROFILM TRACEABILITY SOFTWARE

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS αποτύπωσε τις ανάγκες της εταιρίας “EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.” για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των επιχειρησιακών

Δες το έργο »