ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ MELLON

12/2016

ανασχεδιασμός αποθήκης για τη MELLON TECHNOLOGIES από την Business Elements

Η εταιρεία MELLON TECHNOLOGIES λόγω της σημαντικής αύξησης ζήτησης των προϊόντων της αναζητούσε τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της αποθήκης και κατ’ επέκταση του κόστους λειτουργίας της. Η ομάδα μηχανικών της Business Elements σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, υλοποίησε ένα έργο, αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε η μελέτη ενός καλύτερου τρόπου λειτουργίας της αποθήκης, με τις αρχές της μεθοδολογίας lean warehousing καθώς και η υποστήριξη – καθοδήγηση στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προέκυψαν.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η πλήρης χωροταξική αναδιάταξη της αποθήκης, η σήμανση της, η κωδικοποίηση των ειδών, η χρήση νέου μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκαθίδρυση νέων κανόνων λειτουργίας, η αναδιοργάνωση βασικών λειτουργιών της καθώς και ο καθορισμός δεικτών παρακολούθησης της λειτουργίας της.

Περισσότερα

Lean - ανασχεδιασμός εργοστασίου Elsap από την Business Elements

ELSAP LEAN

Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας του πυρηνελαιουργείου και της ραφιναρίας, με χρήση της μεθοδολογίας Lean, οδήγησε στον ανασχεδιασμό της λειτουργίας του εργοστασίου

Δες το έργο »
Eφαρμογή Lean σε Bluepoint για μονάδες ραφής ενδυμάτων

BLUEPOINT LEAN

Η λιτή παραγωγή βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στις μονάδες ραφής ενδυμάτων και αποτελεί πλέον μια διεθνή βέλτιστη πρακτική. Η BUSINESS ELEMENTS σχεδίασε τις νέες γραμμές ραφής

Δες το έργο »