ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ CHEROUVIM

07/2020

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση της μελέτης  για την κοστολόγηση της αποθήκης εμπορευμάτων της εταιρείας K.CHEROUVIM.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η αποτύπωση του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα αποθηκευμένων κωδικών, ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους ανά εμπορική προϊοντική ομάδα και ο υπολογισμός των κύριων αριθμοδεικτών δραστηριότητας (Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων).

Η εταιρεία μπορεί τώρα με ασφάλεια να πάρει τις στρατηγικές και εμπορικές αποφάσεις που θα την οδηγήσουν στην επόμενη μέρα.

Περισσότερα

Eφαρμογή Lean σε Bluepoint για μονάδες ραφής ενδυμάτων

BLUEPOINT LEAN

Η λιτή παραγωγή βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στις μονάδες ραφής ενδυμάτων και αποτελεί πλέον μια διεθνή βέλτιστη πρακτική. Η BUSINESS ELEMENTS σχεδίασε τις νέες γραμμές ραφής

Δες το έργο »
Eφαρμογή Lean στην Koskinidis από την Business Elements

KOSKINIDIS LEAN

Εφαρμογή της τεχνολογίας Lean στην παραγωγική διαδικασία, με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό της νέας κάτοψης, εν όψει της προγραμματιζόμενης μεταφοράς του εργοστασίου της εταιρίας ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ και

Δες το έργο »