ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ CHEROUVIM

07/2020

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση της μελέτης  για την κοστολόγηση της αποθήκης εμπορευμάτων της εταιρείας K.CHEROUVIM.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η αποτύπωση του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα αποθηκευμένων κωδικών, ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους ανά εμπορική προϊοντική ομάδα και ο υπολογισμός των κύριων αριθμοδεικτών δραστηριότητας (Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων).

Η εταιρεία μπορεί τώρα με ασφάλεια να πάρει τις στρατηγικές και εμπορικές αποφάσεις που θα την οδηγήσουν στην επόμενη μέρα.

Περισσότερα

Μητέρα - Υγεία εφαρμογή lean από την Business Elements

MITERA – YGHEIA LEAN LAB

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS, σε συνεργασία με την Biomerieux, ανέλυσε την λειτουργία των δύο εργαστηρίων και με την χρήση της μεθοδολογίας Lean, σχεδίασε

Δες το έργο »
EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε μηχανογραφικό σύστημα από Business Elements

EUROFILM TRACEABILITY SOFTWARE

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS αποτύπωσε τις ανάγκες της εταιρίας “EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.” για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των επιχειρησιακών

Δες το έργο »