ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ CHEROUVIM

07/2020

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση της μελέτης  για την κοστολόγηση της αποθήκης εμπορευμάτων της εταιρείας K.CHEROUVIM.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η αποτύπωση του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα αποθηκευμένων κωδικών, ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους ανά εμπορική προϊοντική ομάδα και ο υπολογισμός των κύριων αριθμοδεικτών δραστηριότητας (Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων).

Η εταιρεία μπορεί τώρα με ασφάλεια να πάρει τις στρατηγικές και εμπορικές αποφάσεις που θα την οδηγήσουν στην επόμενη μέρα.

Περισσότερα

Alpha Copy εφαρμογή ποιότητας από Business Elements

ALPHA COPY LEAN SERVICE

Το έργο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean σε υπηρεσίες. Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS ανασχεδίασε από μηδενική βάση την Τεχνική Υπηρεσία, τις

Δες το έργο »
EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε μηχανογραφικό σύστημα από Business Elements

EUROFILM TRACEABILITY SOFTWARE

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS αποτύπωσε τις ανάγκες της εταιρίας “EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.” για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των επιχειρησιακών

Δες το έργο »