ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ CHEROUVIM

07/2020

Η ομάδα μηχανικών της BUSINESS ELEMENTS ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση της μελέτης  για την κοστολόγηση της αποθήκης εμπορευμάτων της εταιρείας K.CHEROUVIM.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η αποτύπωση του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα αποθηκευμένων κωδικών, ο προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους ανά εμπορική προϊοντική ομάδα και ο υπολογισμός των κύριων αριθμοδεικτών δραστηριότητας (Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων).

Η εταιρεία μπορεί τώρα με ασφάλεια να πάρει τις στρατηγικές και εμπορικές αποφάσεις που θα την οδηγήσουν στην επόμενη μέρα.

Περισσότερα

eltop - βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας από Business Elements

ELTOP PRODUCTION MANAGEMENT

Η ELTOP αποτελεί ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα εξέλιξης μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης εταιρίας σε μια αγορά με πάρα πολλά προϊόντα και συνδυασμούς αυτών, καθώς και ανταγωνισμό με

Δες το έργο »
αναδιοργάνωση δομής epexyl από Business Elements

EPEXYL REENGINEERING

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλματώδη εξέλιξή της σε ξυλουργικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο η EPEXYL συνεργάστηκε με την BUSINESS ELEMENTS για την αναδιοργάνωση της

Δες το έργο »